Zasílání obchodních sdělení

Obchodní korporace PMA education s.r.o. (dále jen „správce“) se zabývá organizací kurzů určených pro zadavatele veřejných zakázek, uchazeče o veřejné zakázky nebo jiné osoby, které se zabývají problematikou ochrany osobních údajů a práva obecně.

Obchodní korporace je součástí skupiny PMAdvisory, která stojí na pomyslných pilířích v podobě dceřiných firem. Tyto firmy velmi úzce spolupracují a dohromady určují chod celé skupiny.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů se vztahuje k zasílání obchodních sdělení ve formě marketingových newsletterů nebo jiných nabídek, a to obvykle jednou týdně. Obchodní sdělení se budou vztahovat k činnosti skupiny PMAdvisory, tedy k zadávání veřejných zakázek nebo ochraně osobních údajů.

Právním základem zpracování osobních údajů je tedy souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Označením políčka „souhlasím se zasíláním obchodních sdělení“ projevuje souhlas s tím, aby obchodní korporace skupiny PMA Advisory, tj. 

Public Market Advisory s.r.o., IČO: 023 22 021

PMA tender s.r.o., IČO: 035 84 607

PMA advisors s.r.o., IČO: 066 66 761

PMA data protection s.r.o., IČO: 07084498

PMA education s.r.o., IČO: 06666442

zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsah identifikačních údajů (jméno, příjmení nebo obchodní firma, akademický titul, IČO nebo DIČ), kontaktní poštovní adresy nebo emailové adresu, resp. adresu sídla společnosti, telefonní číslo, a to za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas se zároveň považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a zpráv elektronické pošty.

Souhlas udělujete na dobu až do odvolání.

Máte právo podat návrh na zahájení řízení, pokud se domníváte, že jste přímo dotčen na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo jinými příslušnými právními předpisy.

Poskytujete své osobní údaje dobrovolně a máte vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů a (v) právo na přenosnost osobních údajů. Tato práva může uplatnit kontaktováním na emailové adrese info@pmadvisory.cz.