Mgr. Jakub Hanák

Mgr. Jakub Hanák

právník

Jakub vystudoval obor Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně. Po ukončení studií začal pracovat jako právník odboru právního a zahraničního ve Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ústředním inspektorátu v Brně, kde získal zkušenosti v oblastni správního práva, zastupování státu v soudních řízeních a podílel se také na tvorbě návrhů právních předpisů v oblasti potravinového práva.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat