Naše služby


Věnujeme se veřejnému
sektoru
Kontaktovat
Zelené uvozovky
Veřejná správa je službou veřejnosti. My poskytujeme své služby
veřejné správě. Díky tomu se můžete o lidi starat ještě lépe.

S čím vám pomůžeme

Naše zaměření

Ve společnostech spadajících do Public Market Advisory se zabýváme veřejnými zakázkami, systematickým vzděláváním a ochranou osobních údajů. To jsou tři hlavní oblasti námi poskytovaných služeb.

Šedé kolečko

Veřejné zakázky

Věnujeme se veřejnému sektoru


Nabízíme komplexní služby od první konzultace potřeb klienta
až po finální předání originální dokumentace k archivaci.
Poradenství od A do Z a striktní dodržování pravidel dotačního
orgánu jsou pro nás samozřejmostí. Na problematiku spojenou
se zadáváním veřejných zakázek se specializujeme již od roku
2009, a máme proto i praktické zkušenosti s rozhodovací praxí
dotačních i správních orgánů.

Proč veřejné zakázky s námi?

 • Této oblasti se věnujeme již od roku 2009.
 • Nabízíme administraci výběrových a zadávacích řízení na klíč.
 • Máme za sebou organizaci stovek výběrových a zadávacích řízení.
 • Jsme držitelé ISO certifikace 27000.
  U nás jsou data v bezpečí.
Šedé kolečko

Vzdělávání

Zabýváme se právem, veřejnou správou a GDPR


Jsme společností akreditovanou Ministerstvem vnitra České
republiky pro vzdělávání úředníků územních samosprávných
celků. Vzděláváme zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek,
registru smluv nebo ochrany osobních údajů. Naše kurzy, které
organizujeme ve spolupráci s nejrůznějšími interními i externími
odborníky, probíhají v Brně a v Praze. Nad rámec pravidelně
vypisovaných kurzů jsme rovněž připraveni poskytnout klientům
vzdělávání ušité na míru jejich požadavkům, a to jak náplní,
tak délkou trvání nebo místem konání.

Proč se vzdělávat s námi?

 • Naše kurzy jsou akreditované
  Ministerstvem vnitra ČR.
 • Rádi pro vás připravíme kurz přesně
  podle vašich požadavků.
 • Kurzy organizujeme ve spolupráci
  se skutečnými odborníky na danou problematiku.
Šedé kolečko

Ochrana osobních údajů

Mějte data v bezpečí


Poskytujeme poradenské služby v oblasti ochrany osobních
údajů a vykonáváme funkci pověřence pro ochranu osobních
údajů pro orgány veřejné moci, ale i obchodní korporace.
Věnujeme se zpracování analýz, revizím interní dokumentace
nebo nastavení zpracovatelských vztahů. Pomáháme se
zavedením nových pravidel i s navazující kontrolou jejich
skutečného fungování. Dohlížíme u klientů na dodržování
vnitrostátní právní úpravy, respektive GDPR.

Proč na ochranu osobních údajů s námi?

 • Jsme držitelé ISO certifikace 27000.
  U nás jsou data v bezpečí.
 • Poskytujeme také služby pověřence
  pro ochranu osobních údajů.
 • Pomáháme se zavedením nových pravidel
  i s jejich navazujícím fungování.
Šedé kolečko

Účetnictví

Postaráme se o vaše účetnictví a daně


Nabízíme komplexní služby v oblasti účetnictví. Díky personálnímu propojení se sesterskou advokátní kanceláří a dlouholetým zkušenostem našich odborníků služby nespočívají pouze ve zpracování účetních dokladů, ale i v souvisejícím daňovém a právním poradenství. Umíme klientům pomoci s nastavením efektivních procesů vedoucích k úspoře času a k daňové optimalizaci. V oblasti personální zajistíme nejen zpracování mzdového účetnictví, nýbrž i veškerý potřebný právní servis.

Proč účetnictví s námi?

 • Vyřešíme veškeré účetní, daňové mzdové i související zaměstnanecko-právní problémy jako jeden celek.
 • Zpracujeme veškerá daňová přiznání, povinné přehledy pro příslušné orgány a můžeme zajistit i jejich odeslání.
 • Mateřská společnost je držitelem ISO certifikace 27000 a všichni odborníci se řídí standardy řízení bezpečnosti informací. U nás jsou data v bezpečí.

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat