blog11111

Seminář „Kritéria hodnocení – role administrátora“

Veřejné zakázky

Rádi bychom vás pozvali na seminář „Kritéria hodnocení – role administrátora“, který bude organizován Unií administrátorů veřejných zakázek.

Cílem semináře je diskuse nad problematikou stanovení kritérií hodnocení v rámci zadávání veřejné zakázky. Součástí úvodního slova před otevřením diskuse bude shrnutí problematiky kritérií hodnocení včetně konkrétních příkladů, dobré praxe a rozhodovací praxe. To vše se zaměřením na roli administrátora a rozdělení kompetencí mezi administrátora, zadavatele a hodnoticí komisi.

Termín: 8. 9. 2020 od 13:00 do 16:00
Místo konání: Fair Hotel Brno, Rybářská 19, Brno

Podrobnosti naleznete zde.

 

 

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat