Obchodní podmínky

Obchodní korporace PMA education s.r.o. (dále jen „organizátor“) se zabývá organizací kurzů určených pro zadavatele veřejných zakázek, uchazeče o veřejné zakázky nebo jiné osoby, které se zabývají problematikou ochrany osobních údajů a práva obecně.

Termíny a náplně jednotlivých seminářů jsou uveřejněny na webových stránkách www.pmadvisory.cz.

 1. Účast na vzdělávací akci
  1. Účastník se může přihlásit na kurz prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.pmadvisory.cz (dále také jen „přihláška“).
  2. Vyplněním a odesláním přihlášky je účastník kurzu závazně přihlášen na konkrétní kurz ve stanoveném termínu a akceptuje podmínky konání kurzu.
  3. Účast na kurzu je možné zrušit nejpozději tři pracovní dny před konáním kurzu. Organizátor následně vrátí uhrazené kurzovné na bankovní účet, ze kterého bylo uhrazeno.
  4. Organizátor si vyhrazuje právo kurz zrušit nebo změnit datum konání kurzu, a to s ohledem na provozní nebo technické důvody.
 2. Platební podmínky
  1. V návaznosti na odeslání přihlášky zašle organizátor účastníkovi fakturu na zaplacení kurzovného a podrobnější informace. Splatnost faktury je 14 dní.
  2. V případě zrušení účasti na kurzu méně, než tři pracovní dny před konáním kurzu nemá účastník nárok na vrácení již uhrazeného kurzovného. Po dohodě s organizátorem je možné, aby se účastník zúčastnil jiného kurzu nebo aby se místo účastníka kurzu zúčastnil náhradník.
  3. Pokud se účastník, resp. náhradník kurzu nezúčastní, kurzovné organizátor nevrací.
 3. Průběhu kurzu
  1. Součástí kurzovného jsou učební materiály ve formě vytištěné prezentace, psacích potřeb nebo jiných podkladů a občerstvení.
  2. Pokud se jedná o kurz akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky, je tato skutečnost uvedena v popisu konkrétního kurzu; bez ohledu na akreditaci obdrží každý účastník kurzu certifikát o absolvování kurzu.