Naše aktivity

Společnosti sdružené ve skupině PMAdvisory si kladou za cíl poskytovat prvotřídní služby ve třech základních oblastech: zadávání veřejných zakázek, vzdělávání a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.

Zadávání veřejných zakázek

Naši odborníci se pod hlavičkou skupiny specializují zejména na problematiku spojenou se zadáváním veřejných zakázek již od roku 2013. Poskytujeme vysoce specializované poradenství k veřejným zakázkám a výběrovým řízením různého druhu a taktéž se věnujeme administraci zadávacích řízení na klíč. Disponujeme zkušenostmi se zadáváním veřejných zakázek v souladu s dotačními pravidly (např. OPŽP, OPPIK, IROP apod.).

Naši odborníci mají již za sebou úspěšnou organizaci stovek výběrových a zadávacích řízení a nabízí komplexní služby od první konzultace potřeb klienta až po finální předání veškerých originálů řízení k archivaci. Komplexní služby vedle striktního dodržování pravidel dotačního orgánu jsou u nás samozřejmostí.

Vzdělávání

Jsme společností akreditovanou Ministerstvem vnitra České republiky pro vzdělávání úřadníků samosprávných celků. Vzděláváme zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, registru smluv, poskytování informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím a také práva na ochranu osobních údajů.

Naše vzdělávací kurzy realizujeme ve spolupráci s odborníky na danou problematiku a garantujeme kvalitu školicích kurzů. Vzděláváme zejména v Brně a Praze v rámci otevřených kurzů. Rádi však také realizujeme kurzy na míru našim klientům.

Poradenství v oblasti ochrany osobních údajů

S ohledem na dlouholeté zkušenosti v oblasti veřejných zakázek  se zabýváme ochranou osobních údajů a souvisejícím evropským nařízením známým jako GDPR.

Poskytujeme služby v oblasti zpracování analýz, revizí vnitřních předpisů a fungování povinných subjektů a pomáháme s aktualizací režimu pořizování osobních údajů a s jeho podřízením platné právní úpravě. Současně poskytujeme služby pověřence pro ochranu osobních údajů – Data Protection Officer.

KONTAKT

  • pinLipová 906/1, 602 00 Brno
  • telefon +420 602 162 198
  • obalka info@pmadvisory.cz
  • skype silhanek_pma


NAPIŠTE NÁM

NAPIŠTE NÁM

©2015 Public Market Advisory s.r.o.