08. 10. 2020, Brno

Uzavírání rámcových dohod podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s právní úpravou zadávání rámcových dohod a veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména se změnami oproti předchozí právní úpravě zadávání veřejných zakázek. Součástí semináře bude základní přehled postupu při provádění zadávacích řízení na uzavření rámcových dohod a při zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a v neposlední řadě upozornění na nejasnosti v právní úpravě a případná rizika a problémy s nimi související.

Co se naučíte:

  • Základní přehled právní úpravy zadávání veřejných zakázek se zaměřením na rámcové dohody a nejvýznamnější změny oproti předchozí právní úpravě
  • Kdy je správné, resp. nutné, rámcové dohody používat
  • Rozdíly mezi zadávacími řízeními na veřejné zakázky a na uzavření rámcových dohod
  • Rozbor jednotlivých náležitostí zadávací dokumentace na uzavření rámcové dohody se zaměřením na specifické náležitosti pro rámcové dohody; rozbor praktických problémů
  • Průběh zadávacích řízení na uzavření rámcové dohody
  • Realizace rámcových dohod – zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a související povinnosti
  • Změny rámcových dohod a smluv uzavřených na základě rámcových dohod
  • Nejasnosti v právní úpravě a příp. rizika s tím související

Účastník v rámci kurzu obdrží tištěnou prezentaci, blok a psací potřeby. Kurz je akreditován MV ČR č. akreditace: AK/PV-177/2020.

Lektor

Mgr. Lukáš Pruška

Počet zbývajících míst: 9


Adresa

FAIR Hotel

Rybářská 19

Brno

Datum a čas

08. 10. 2020

9:00 - 13:30

Cena

1 900 Kč

Cena je konečná

Další kurzy

Zdokonalte se s námi

Prohlédněte si aktuální nabídku našich kurzů. Pokud vás zaujalo téma, které není momentálně vypsané, dejte nám vědět. Rádi pro vás kurz připravíme.

24. 09. 2020, Brno, Mgr. Lukáš Pruška

Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi – OBSAZENO

Na kurz již není možné se přihlásit.

01. 10. 2020, Praha, Mgr. Ivana Šilhánková

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Chci vědět víc

Zbývá 7 volných míst

15. 10. 2020, Praha, Mgr. Pavla Matějková

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Chci vědět víc

Zbývá 15 volných míst

22. 10. 2020, Brno, Mgr. Lukáš Pruška

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Chci vědět víc

Zbývá 15 volných míst

03. 11. 2020, Praha, JUDr. Michal Šilhánek

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

Chci vědět víc

Zbývá 15 volných míst

26. 11. 2020, Brno, JUDr. Michal Šilhánek

Právní minimum

Právní minimum

Chci vědět víc

Zbývá 15 volných míst

Kontaktujte nás


Rádi se s vámi poznáme

Kontaktovat