30. 4. 2019, Brno

Hodnocení nabídek a hodnoticí kritéria při zadávání veřejných zakázek

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou hodnocení nabídek a použití různých hodnoticích kritérií při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Součástí semináře je jak věcný rozbor hodntoicích kritérií, tak i formální pravidla postup v rámci hodnocení a současně také problematika mimořádně nízké nabídkové ceny. Součástí kurzu je taktéž ukázka použití některých hodnoticích kritérií v praxi různými zadavateli.

Co se naučíte:

 • Nastavení vhodých hodnoticích kritérií
  • Náležitosti dle ZZVZ
  • Objektivní hodnoticí kritéria
  • Subjektivní hodnoticí kritéria
 • Praktické ukázky hodnoticích kritérií
 • Proces hodnocení nabídek
 • Mimořádně nízká nabídková cena

Adresa

FAIR HOTEL, Rybářská 202/19, 603 00 Brno

Datum a čas

30. 4. 2019, 9-13:30 hodin

Cena

1 900 Kč (cena je konečná)

Lektor

lektorJUDr. Michal Šilhánek


PŘIHLÁŠKA NA KURZ

DALŠÍ KURZY

14. 5. 2019, Praha

Hodnocení nabídek a hodnoticí kritéria při zadávání veřejnýc...

23. 5. 2019, Brno

Zákon o svobodném přístupu k informacím a registr smluv

30. 5. 2019, Praha

Elektronická komunikace v zadávacích řízeních

KONTAKT

 • pinLipová 906/1, 602 00 Brno
 • telefon +420 602 162 198
 • obalka info@pmadvisory.cz
 • skype silhanek_pma


NAPIŠTE NÁM

NAPIŠTE NÁM

©2015 Public Market Advisory s.r.o.